Nakon završetka radova na pripremi temelja i uređenju hidroizolacije, programer odabire materijal za izgradnju zidova. Rezultat će ovisiti o kvaliteti materijala i odabiru tehnologije polaganja. Razmotrite vrste zidnih…

Stvaranje staza u vrtu važno je pitanje koje se mora riješiti u fazi projektiranja. Razmotrimo najvažnija pitanja. Koje su pjesme danas moderne i na kojem materijalu vrijedi uštedjeti?…