Vrijednost betona u građevinarstvu teško je precijeniti. Temelj temelja među pokazateljima betona je njegova čvrstoća. Naime – tlačna čvrstoća. Kao posljedica toga, betonske konstrukcije su izračunate tako da…