Jedna od glavnih poteškoća koje nastaju tijekom instalacije električnih instalacija vlastitim rukama je potreba za spajanjem žica u razvodnoj kutiji za električno ožičenje. Kako bi se spriječile uobičajene…